Thứ năm   21/11/2019     21:08:36

Lễ ra mắt và Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
Cập nhật lúc: 10:12 | 28-12, 2018

Chiều ngày 24-12-2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã rất thành công với vai trò, vị thế, uy tín ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 có ý nghĩa quan trọng, vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn xác định ASEAN là ưu tiên hàng đầu, là “hòn đá tảng” trong ngoại giao đa phương. Đó cũng chính là tinh thần Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại đa phương trong hơn 10 năm tới.

Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp thực chất hơn nữa vào tiến trình xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN đoàn kết, có vai trò trung tâm ở khu vực, hướng tới một ASEAN hài hòa, gắn kết, bản sắc, có khả năng thích ứng cao, ngày càng phát triển thịnh vượng, có vai trò và trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu hàng đầu là thống nhất nhận thức về tầm quan trọng chiến lược của ASEAN và những cơ hội, lợi ích mà ASEAN mang lại, từ đó khơi dậy sự chủ động, sáng tạo, hợp tác, hành động.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, cần khẩn trương trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt và sáng tạo trong triển khai, không chủ quan, không lơi lỏng, đặt mục tiêu hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 với ba thành công: Thành công về nội dung; thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân và thành công trong quảng bá hình ảnh, bản sắc, đất nước, con người Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN phát triển thịnh vượng.

Sau Lễ ra mắt, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đã họp Phiên thứ nhất, dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu các định hướng và trọng tâm lớn Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 cần tiến hành thời gian tới; đề nghị các thành viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 quán triệt các nhiệm vụ được giao, coi việc chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 là một trong các ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm ba thành công lớn như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Nguồn: TTXVN.

Liên quan